امروز دوشنبه ، ۹۹/۱/۱۸ - ۱۰:۱۱

مجمع عمومی عادی شركت مديريت ياران توسعه بهشهر برگزار شد

به گزارش پاكسان نيوز، مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مديريت ياران توسعه بهشهر با حضور 100% سهامداران  برگزار شد.

مشروح مجمع عمومي پاكسان به شرح زير است؛

پیرو دعوتنامه شماره 1244/93 مورخ 1393/11/11 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1393/11/15 با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور 100 درصد سهامداران محترم یا نمایندگان آنها و اعضای هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی شرکت در محل شرکت واقع در کارخانه پاکسان تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی ، برطبق مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند :

آقای شهریار محمدی راد به سمت رئیس مجمع

آقایبه هوشنگ بالازاده نیری به سمت ناظر مجمع

آقای غلامرضا زمانی فرد به سمت ناظر مجمع

آقای ابوالقاسم هادیانی به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه ، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید .

1-  ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/09/30

2-  اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1393/09/30 و صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به 1393/09/30

3-    انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان

4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5-    سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

مصوبات مجمع :

1-  صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه مورخ 1393/09/30 صورت سود و زیان وصورت وجوه نقــد برای سالی مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از خالص سود قابل تخصیص سال شرکت به مبلغ هشت میلیارد ریال ( خالص ) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقیمانده به مبلغ 13,177,061,114ریال ( خالص ) به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود .

2-    معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .

3-  مؤسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای غلامحسین سمیعی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .

4-    روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی