امروز یکشنبه ، ۹۹/۳/۱۱ - ۱۸:۰۸

مدير واحد حسابرسي داخلي پاكسان:

كارآمدي شركت رادر خصوص كنترل هاي داخلي افزايش مي دهيم

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: حسابرسی داخلی یکی‌ از ارکان اساسی شرکت جهت کنترل داخلی است. وظایف حسابرس داخلی، ارزیابی اسناد و مدارک مربوطه، نظارت بر ساختار کنترلی شرکت و پیگیری لازم در انجام وظایف محوله تمامی بخشها، تهیه گزارشات همراه با نظرات و ارائه راهکارهای مناسب به صورت کاملاً مستقل است. اين تعريف گوياي اين حقيقت است که اين واحد از چه اهميتي برخوردار است. برهمين اساس با مدير واحد حسابرسي داخلي شرکت پاکسان، آقاي محمدتقي منتظري در خصوص اهميت و اهداف اين واحد به گفتگو نشستيم. آنچه مي خواند حاصل اين گفت و شنيد است.

تعريف حسابرسي داخلي چيست؟ و خلاصه اي از شرح وظايف ان را بيان کنيد.

حسابرسي داخلي، خدمات مشاوره اي و اطمينان بخشي را به صورت مستقل براي مديريت تهيه مي کند و آنرا در اختيار کميته حسابرسي قرار مي دهد و آنها نيز اين اطلاعات را به مديريت يا هيئت مديره ارائه مي کنند. مسئوليت حسابرسان داخلي کسب شناخت کافي از واحدها، جمع آوري اطلاعات و مستندات و تجزيه و تحليل اطلاعات و ارزيابي سيستمهاست. در نهايت آنچه که استخراج شده در قالب پيشنهاد و يا راه حل به مديريت براي بهبودسيستم کنترل و پيشگيري از ضرر و زيان احتمالي ارائه مي شود.

آيا اين تعريفي کلي است يا از سازماني به سازمان ديگر معني و مفهوم آن تغيير مي کند؟

حسابرسي داخلي در تعريف باتوجه به چهارچوب ماموريت خود بايد تعريف واحدي داشته باشد. اگرچه اين تعاريف به صورت کلي در همه سازمانها و واحدهاي مشابه که در چارت سازماني خود واحد حسابرسي داخلي را در نظر گفته اند يکي است اما ممکن است در جزئيات از سازماني به سازمان ديگري اين مفاهيم تغيير کند يا دستخوش دگرگوني شود. بايد گفت حسابرسان داخلي با توجه به ماموريت خود تعاريف واحدي دارند.

واحد حسابرسي داخلي چه اهدافي را در يک سازمان دنبال مي کند؟

از اهداف مهمي که اين واحد در شركت دنبال مي كند عبارتند از :

1- کمک به مديريت براي اطمينان از اينکه همه قوانين و مقررات به درستي اجرا مي شود.

2- نظارت بر حسن اجراي سياستها و خط مشي هاي شركت توسط واحدهاي مختلف به منظور رسيدن به اهداف عملياتي و سود آوري و جلوگيري از اتلاف منابع مانند مواد اوليه ،ماشين آلات و نيروي انساني.

3- كسب اطمينان معقول از تهيه گزارشات مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري و رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار.

آيا وجود اين واحد براي هر سازماني واجب، لازم و ضروري است؟

بايد توجه داشت که شرکت پاکسان يک شرکت بورسي است و براي چنين مجموعه اي وجود حسابرسي داخلي يک ضرورت اجتناب ناپذير است. حسابرسي داخلي، همان گونه که اشاره شد بر بهبود سيستمها، اجراي درست آئين نامه ها و دستور العملها نظارت مي کند اما وجود چنين واحدي براي يک شرکت يا مجموعه غيربورسي الزامي نيست، ولي در دنياي امروز با توجه به تغييرات سريع در محيطهاي اقتصادي، مديران موفق براي ارتقاء سيستم كنترل داخلي و عملکرد بهتر مجموعه خود، واحد حسابرسي داخلي را ايجاد مي کنند تا به مديريت و هيئت مديره در بهبود شرايط موجود در مجموعه کمک کند.

چرا با وجود اينکه اين واحد در سازمان ديده شده اما از بيرون از سازمان نيز حسابرساني در بازه هاي زماني مشخص جهت حسابرسي به کار گرفته مي شوند؟اين الزام از کجا نشأت مي گيرد؟

حسابرسي از منظر پاسخگويي و رفع نياز به دو دسته تقسيم مي شود. حسابرسي مستقل و حسابرسي داخلي.

به طورکلي حسابرسان مستقل به منظور اعتبار دادن به گزارشات مالي و تا حدودي اطمينان بخشي به بانکها، صاحبان سهام و ساير ذينفعان توسط صاحبان سهام انتخاب و معرفي مي شوند . صاحبان سهام به عنوان سرمايه گذاران يک واحد اقتصادي ، تمايل دارند تا از طريق كسب نظر حسابرس مستقل نسبت به صورتهاي مالي در خصوص اطلاعات ارائه شده تصميمات لازم را در مجامع عادي و فوق العاده اتخاذ كنندو از درست بودن گزارشگري مديران اطمينان حاصل كنند.

اما حسابرس داخلي توسط خود شركت انتخاب مي شوند و گزارشات حسابرس داخلي به مديريت و کميته حسابرسي شرکت ارائه مي شود، بيشتر استفاده داخلي دارد، اما گزارش حسابرسان مستقل براي عموم ( مديريت ، سهامداران و ساير ذينفعان )منتشر مي شود. حسابرسان مستقل از خارج از مجموعه انتخاب مي شوند که نبايد منافع يا سهام عمده اي در شركت داشته باشند تا بتوانند به معناي کامل کلمه مستقل عمل کنند و جامعه حسابداران رسمي بر كليه امور حسابرسان مستقل نظارت دارد.

شناسايي فرصتها و تهديدها در بخش سرمايه از وظايف حسابرسان داخلي است. اين مهم چگونه ارزيابي مي شود؟

حسابرسي داخلي بنا بر وظيفه نظارتي خود هيچگونه کار اجرايي انجام نمي دهند ، شناسايي تهديدها و فرصتها توسط مديران اجرايي انجام مي شود و حسابرسان داخلي با توجه به مستندات شناسايي فرصتها و تهديدها آنها را مورد بررسي قرار مي دهند و در نهايت گزارش نقاط ضعف و قوت را در اختيار مديريت شركت قرار مي دهند.

لازم به ذکر است که حسابرسي داخلي ريسکهاي شرکت را ارزيابي مي کند و با توجه به اطلاعات استخراج شده و برنامه هاي ارائه شده نقش نظارتي و کنترلي خود را ايفا مي کنند. اما تصميمات نهايي به عهده مديران مجموعه است.

خصوصيت بارز حسابرسان و واحد حسابرسي داخلي چيست؟

در اين ميان آنچه که بايد به آن توجه داشته باشيم استقلال، رازداري، امانت داري حسابرسي و حسابرسان داخلي است که مي توان از آن به عنوان خصوصيت بارز حسابرسان داخلي نام برد. اين واحد از لحاظ چارت سازماني محدوديتي ندارد و به همه اطلاعات شرکت و مجموعه دسترسي دارد و به همين دليل بايد ضمن رعايت امانت داري، اطلاعات موجود در سازمان را به عنوان يک راز حفظ کند و از انتشار آنها به هر نحوي بپرهيزد. از سوي ديگر بايد بي طرف باشد. همه فعاليتهاي حسابرسي داخلي زيرنظر کميته حسابرسي انجام مي گيرد و اين کميته نيز پيشنهادات خود را به هيئت مديره شركت مي دهد و در نهايت نيز مديريت شرکت از اين واحد انتظار دارد براي اجراي پيشنهادات مصوب هيات مديره و بهبود سيستم كنترل داخلي پيگيري هاي لازم را به عمل آورد تا مديريت از اثر بخشي كنترل هاي داخلي اطمينان معقول حاصل نمايد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی