امروز جمعه ، ۹۹/۳/۹ - ۰۷:۱۸

براي آنان كه چشم بينا و زبان گوياي روزگار هستند (ن و القلم و ما يسطرون)؛‌ او آن خدايي است كه به قداست قلم سوگند ياد كرده است،‌ پس چگونه مي توان خبرنگار بود اما صداقت پيشه نبود؟ چگونه مي توان خبرنگار بود اما آيينه تمام نماي اجتماع خود نبود؟ چگونه مي توان خبرنگار بود اما دغدغه حقي كه خدا براي هم نوعانش قائل شده است را نداشت؟ چگونه مي توان خبرنگار بود،‌ اما ...

17 مرداد در تقويم كشور به عنوان روز خبرنگار ثبت شده است،‌ خبرنگاراني كه در تمام سال در راستاي احقاق حق همنوعانشان از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند و با قلمي كه نمي توان براي آن رقمي را تعيين كرد، در پي انعكاس واقعيت هاي جامعه و روشنگري با صداقت،‌ صحت،‌ امانت و سرعت هستند. به راستي رسالتي كه خبرنگاران در جامعه برعهده دارند رسالتي بسيار پراهميت؛‌ تاثيرگذار و غيرقابل انكار است. آنان كساني هستند كه در همه عرصه ها از جمله فرهنگي،‌ اقتصادي،‌ اجتماعي و ... بدون هيچ توقع و چشمداشتي فعاليت كرده و  حرمت قلمشان را هرگز زيرپا نگذاشته و در راستاي بالندگي و شكوفايي جامعه خود قدم برميدارند. بدون شك جهان امروز را كه عصر ارتباط و اطلاعات است،‌ بدون حضور خبرنگاراني شايسته و خدمت گزار نمي توان تصور كرد و جامعه اي كه از اين گروه خالي باشد را نمي توان جامعه اي پويا خواند. خبرنگاران چشم بيناي جامعه و زبان گوياي مردم هستند. تعهد،‌ دانش،‌ شجاعت و جسارت از ضرورياتي است كه هر خبرنگاري بايد آنها را در خود كشف كرده باشد و بداند كه خبرنگاري شغل شريفي است كه لازمه آن صداقت است. هر خبرنگار متعهد و شريفي مي داند كه بايد قلمش را در راهي جز صلاح مردم و جامعه به حركت در نياورد. در آستانه این روز شریف بر خود فرض می دانم تا از تلاش های سفیران عرصه اگاهی قدر دانی نمایم و متواضعانه  نقش بی بدیل آنها را در ارتقاء جایگاه صنعت کشور یاداور شوم.روز خبرنگار بر شما گرامیان فرخنده باد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی