امروز شنبه ، ۹۹/۳/۱۰ - ۰۳:۱۷

مجمع عمومي مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر برگزار شد.

 

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي خاص) برگزار شد.

 

صورت جلسه اين مجمع  به شرح زير است؛

 

صورت جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1393/12/20 شرکت مديريت صنعت شوينده

 

توسعه صنايع بهشهر(سهامي خاص)

براي عملكرد سال مالي منتهي 1393/09/30

پیرو دعوتنامه شماره 3149/17/93 مورخ 12/12/1393، جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص) در ساعت --/15 روز چهار شنبه مورخ 20/12/1393

با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور 100 درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام

(به شرح لیست پیوست) و اعضای هیئت مدیره و نماینده مؤسسه حسابرسی و بازرس قانونی شرکت در محل شركت توسعه صنايع بهشهر واقع در تهران، خيابان قائم مقام فرآهاني، خيابان 24،   شماره 8 تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، برطبق مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام

و در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای حميد مقيم زاده                        به سمت رئيس مجمع به كد ملي        0039907661

آقای هوشنگ بالازاده نيري               به سمت ناظر مجمع به كد ملي         0050220624

آقای حسين زينالي                          به سمت ناظر مجمع به كد ملي         2802534238

آقای غلامرضا زماني فرد                 به سمت دبیر مجمع به كد ملي         4269724730

پس از انتخاب هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید.

1-         قرائت گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل در خصوص عملكرد و صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30/09/1393.

2-         اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت شامل ترازنامه در تاريخ 30/09/1393 و صورت سود و زيان

و صورت وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 30/09/1393.

3-         اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به 30/09/1393.

4-         تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت براي سال مالي منتهي به 30/09/1394.

5-         انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 30/09/1394.

6-         انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت.

7-         ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

آنگاه مجمع وارد دستور جلسه شد ابتدا گزارش هيئت مديره در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص صورت‌هاي مالي براي سال مالي منتهي به 30/09/1393 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات لازم، تصميمات زير را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.

1-         صورتهاي مالي شركت مشتمل بر ترازنامه در تاريخ 30/09/1393، صورت سود و زيان و صورت وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مذكور مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از خالص سود سال جاري شركت مبلغ 000ر000ر400ر482 ريال (خالص) با رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد

و باقيمانده به مبلغ 982ر505ر795ر69 ريال به حساب سود انباشته انتقال يابد.

2-         معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت با رعايت حد نصاب رأي گيري مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.

3-         مؤسسه حسابرسي آزموده كاران به شناسه ملي 10100468600 بعنوان بازرس اصلي و حسابرس مستقل شركت

و مؤسسه حسابرسي هدف همكاران به شناسه ملي 10320537520 بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. و مجمع اختيار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيئت مديره شركت تفويض نمود.

4-         روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت براي مدت يكسال تعيين گرديد.

5-         اعضاء هيئت مديره شركت بشرح زير براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.

                                                                                              محل امضاء

-           شركت توسعه صنايع بهشهر سهامي عام (سهامي عام)

-           شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر (سهامي عام)

-           شركت سرمايه گذاري ساختمان صنايع بهشهر (سهامي عام)

-           شركت سرآمد صنايع بهشهر(سهامي خاص)

-           شركت به پخش(سهامي عام)

6-         مجمع به آقاي حامد رمضان نژاد با حق توكيل به غير وكالت داد تا نسبت به انجام تشريفات ثبت

اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف

مجمع امضاء نمايد.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگرديد جلسه با آرزوي توفيق براي سهامداران محترم، اعضاي هيئت مديره، كاركنان شركت و همچنين رشد و تعالي روز افزون براي شركت و ذكر صلوات در ساعت30/17 خاتمه یافت.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی