امروز شنبه ، ۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۵:۴۹

مجمع عمومي آلي شيمي قم برگزار شد

 

به گزارش پاكسان نيوز مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت آلي شيمي قم با حضور 100% نمايندگان صاحبان سهام

 

برگزار شد.

 

صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به شرح زير است؛

مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام

شركت آلي شيمي قم (سهامي خاص)

مورخ 1393/11/18

پیرو دعوتنامه شماره 09-الف-93 مورخ 1393/11/12 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آلي شيمي قم در ساعت10روزشنبه مورخ 1393/11/18 با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور100 درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست ) و اعضای هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت در محل سالن اجتماعات واقع در شركت پاكسان تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی ، برطبق مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند :

آقای سلیمان فرشیان عباسی به سمت رئیس مجمع

آقای هوشنگ بالازاده نيري به سمت ناظر مجمع

آقای محمودحبیبی ابد به سمت ناظر مجمع

آقای پرويز تيموريان به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید .

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1393

2- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 30/09/1393 و صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به 30/09/1393

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

آنگاه مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1393 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم ، تصمیمات زیر را به اتفاق آرا اتخاذ نمود .

1- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه مورخ 30/09/1393 صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد برای سالی مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

2- مقرر گرديد از محل سود خالص به مبلغ 339،978،252 ريال، مبلغ 33،998،000 ريال به عنوان سود نقدي بين سهامداران تقسيم و الباقي به مبلغ 305،980،252ريال به سود انباشته انتقال يابد.

3- مؤسسه حسابرسی هدف همكاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقاي غلامحسين سميعي بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و مجمع اختیار عقد قرارداد و پــرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت مدیریت صنعت شوینده به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود .

4- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

5- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت توسط مجمع تنفيذ گرديد.

6- مجمع به آقای پرويز تيموريان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید .

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضای هیئت مدیره ، کارکنان شرکت و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت و ذکر صلوات در ساعت 12خاتمه یافت .

       
       

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی